Arkitektur

Arkitektenes oppgave er å forvandle et program til rom i flere dimensjoner.

God arkitektur vil ivareta programmets visjoner innenfor en romlig helhet der miljø, estetikk, funksjonalitet og økonomi spiller avgjørende roller.

I tett samarbeid og dialog med kunde, entreprenør og utbygger bistår vi gjennom hele prosessen, fra tidlig fase til ferdig prosjekt.

 

Vårt tverrfaglige miljø tilbyr tjenester innen flere fagområder innen arkitektur, vi samarbeider tett med eksterne partnere for å sørge for gode prosjekter av høy kvalitet.

Vår prosess

 • Mulighetsstudie
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Anbudsunderlag
 • Prosjektledelse
 • Oppfølging til ferdigstillelse
 • Uavhengig Kontroll

 

KB Arkitekter har Tiltaksklasse 3.

 • Joachim M. Andreassen

  Sivilarkitekt / Fagkoordinator ARK

Utvalgte prosjekter

 • Enebolig Kongleveien

 • Nedre Langgate 19

 • Tønsberg Tinghus