BREEAM_NOR

KB Arkitekter har sertifisert Akkreditert Profesjonell (AP) innen BREEAM.

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg, sertifiseringsordningen forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

Bærekraft er stadig mer sentralt i byggeprosjekter, noe som tilsier at dette er noe man bør fokusere mer på. Dette er faktorer byggeprosjektet ditt vil bli målt på, både for finansiering, men også av potensielle kjøpere eller leietakere.

Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Målene for BREEAM-NOR

 • BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
 • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
 • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

Et sertifikat dokumenterer kvalitet

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket:

 • ledelse
 • helse- og innemiljø
 • energi
 • transport
 • vann
 • materialer
 • avfall
 • arealbruk og økologi
 • forurensning

 

Les mer her: https://byggalliansen.no/sertifisering/om-breeam/nysgjerrig-pa-breeam-nor/

 • Renate Ellila

  Sivilarkitekt MNAL / BREEAM-AP / Daglig leder / Partner

Utvalgte prosjekter

 • Egenesgården

 • Anton Jenssens gate 2