Interiørarkitektur

Våre Interiørarkitekter MNIL har solid kompetanse innen planlegging av offentlige og private interiør, i nye og eldre bygninger.

Vi jobber ofte tett med utbygger og leietaker med kartlegging av brukerbehov for å implementere behovene innenfor gitte rammer i eksisterende og nye bygninger. Vi skreddersyr løsninger som er tilpasset brukerne. KB arbeider alltid tett med kunden om hvordan de fysiske rammer best mulig kan understøtte måten man jobber på i den respektive virksomhet / organisasjon og hvordan man ønsker å jobbe i fremtiden.

Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer. En av våre styrker er å jobbe tverrfaglig fra oppstart av et prosjekt, noe som sikrer en god kommunikasjonsflyt og kvalitetssikring gjennom hele prosjektet.

Vi har solid kompetanse innen

  • Interiørprosjektering
  • Møbel og spesialdesign
  • Universell utforming
  • Søknad arbeidstilsynet

Interiørarkitektur og Sirkulært Interiør

Bærekraftig interiørarkitektur er mye mer enn bare gjenbruk og ombruk.

Vi hjelper deg med å stake ut en strategi for sirkulær interiørarkitektur.

  • Maria E. Andreassen

    Interiørarkitekt MNIL / Fagkoordinator IARK / Partner

Utvalgte prosjekter

  • Enebolig Mauds vei

  • VOW

  • Moksha