Landskapsarkitektur

KB Arkitekter har et samarbeid med Tegn Landskap og Skytøya Plan & Landskap og kan tilby denne fagkompetansen ved tilbud og prosjekt.

 

Landskapsarkitekter forvalter gode løsninger for alt fra arealene mellom  husene, parker, møteplasser, offentlige rom/plasser til store landskapsinngrep og infrastruktur.  Fokus ligger på form, funksjon, kunnskap om naturen samt ønsket om å bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger for prosjektene.

Faget jobber med alt fra konkurranser, mulighetsstudier, planarbeid, detaljprosjekter, overvannsplaner til oppfølging i gjennomføringsfasen og vedlikeholds- og skjøtselsplaner. Engasjement, faglig kompetanse og miljøaspektet er noe av det som kjennetegner faget.

Utvalgte prosjekter

  • Enebolig Mauds vei

  • Enebolig Kongleveien

  • Nedre Langgate 19