Plan og Urbanisme

Vi tilbyr by- og stedsutvikling, mulighetsstudier, reguleringsplaner samt rådgiving og prosess bistand i henhold til plan- og bygningsloven.

Gode gjennomførbare planer sikres gjennom tverrfaglig tilnærming, medvirkning og metodisk arbeid i hele planleggingsprosessen.

KB arkitekter har som mål å sikre gode, robuste og bærekraftige løsninger for utvikling og transformasjon.

  • Henning Thoresen

    Arealplanlegger / Fagkoordinator PLAN / Partner

Utvalgte prosjekter

  • Nedre Langgate 19

  • Hovlandbanen

  • Boligområde på sundland – Dunkjevlehagen