Visualisering

KB’s illustratører har omfattende kunnskap og erfaring i visuell kommunikasjon og leverer illustrasjoner av høy kvalitet, inkludert 3D film. Avhengig av prosjektfase og detaljeringsgrad benytter vi forskjellige fremstillingsmetoder og programmer for å fremstille prosjekt på best mulig vis.

  • Marek Piatek

    Master i Arkitektur MNAL / Partner

Utvalgte prosjekter

  • Hovlandbanen

  • Kleiverud Barneskole

  • Egenesgården